Lovački dom Gulizman


Prikaz veće karte

lokacija: 45.933802N,15.994487E

Lovački dom "Gulizman" nalazi se uz cestu koja vodi iz Gornje Bistre prema Lugarnici Oštrici i dalje prema Sljemenu. U okolici samog objekta doma ne postoji nikakva oznaka koja domu davala naziv Gulizman već na ulaznom putu postoji samo tabla "Lovački dom", ali je naziv "Gulizman" preuzet iz karata. U malom dvorištu ispred doma nalazi se velika zidana peć za ražanj (znate kako to već ide s lovcima) i pojilište za prihranu divljači.


Osobne fotografije


Ulaz prema Gulizmanu s ceste:
Prilaz LD Gulizman

Lovački dom Gulizman:
Lovački dom Gulizman

Izgrađeni ražanj (kako to već ide s lovačkim domovima):
Ražanj Gulizman

Gulizman iz šume:
Pozadina Gulizmana


Nema komentara:

Objavi komentar