Lovački dom "Ponikve"


Prikaz veće karte

location: 45.83515N,15.858263E

Lovački dom "Ponikve" nalazi se pored Kamenoloma "Bizek". Na rubu kamenoloma nalazi se streljana doma. Zgrada starog doma nalazi se uz rub kamenoloma i već odavno je napuštena i posve devastirana.


Osobne fotografije


Lovački dom "Ponikve":
Ulaz u Lovački dom:


LD Ponikve (foto ustupio Ž. Avdagić):
Lovački dom Ponikve

Stara napuštena zgrada lovačkog doma na rubu kamenoloma Bizek:1 komentar:

ah kaže...

Stari planinarski dom Bizek, trenutno je u fazi obnove...

Objavi komentar