Pilana "Bliznec"


Prikaz veće karte

U Bliznecu, ispod lugarnice Bliznec, uz nekadašnju gradsku mitnicu, sagrađena je 1898. god. Pilana "Bliznec" koja je nekoliko puta bila obnovljena, sve dok nije propala za vrijeme Drugog svjetskog rata, a služila je za proizvodnju tačaka. Šumarija Zagreb obnovila ju je 1992. god. u obliku malog muzeja koji sadržava turbinu, dva venecijanska drvena gatera, stroj za obrezivanje piljene građe i stroj za brušenje pila, a okolicu uredila kao prostor za odmor i učenje.Osobne fotografije


Pilana "Bliznec" sa staze:
Pilana Bliznec

Pilana "Bliznec":
Pilana Bliznec

Info kućica na parkiralištu Bliznec:
Info kućica Bliznec


Nema komentara:

Objavi komentar