Pilana "Bliznec"


Prikaz veće karte

U Bliznecu, ispod lugarnice Bliznec, uz nekadašnju gradsku mitnicu, sagrađena je 1898. god. Pilana "Bliznec" koja je nekoliko puta bila obnovljena, sve dok nije propala za vrijeme Drugog svjetskog rata, a služila je za proizvodnju tačaka. Šumarija Zagreb obnovila ju je 1992. god. u obliku malog muzeja koji sadržava turbinu, dva venecijanska drvena gatera, stroj za obrezivanje piljene građe i stroj za brušenje pila, a okolicu uredila kao prostor za odmor i učenje.Osobne fotografije


Pilana "Bliznec" sa staze:
Pilana Bliznec

Pilana "Bliznec":
Pilana Bliznec

Info kućica na parkiralištu Bliznec:
Info kućica Bliznec


1 komentar:

Nikola kaže...

18.10.2020. cca 17:00 sati u nedjelju. Sa suprugom i troje male djece sjedamo na terasu restorana Pilana Bliznec i čekamo, s time da je postalo već friško. Nitko od osoblja nas nije niti pozdravio, a kamoli pitali za narudžbu. S obzirom da su bila zauzeta samo 3 stola. Nakon desetak minuta dolaze dvije osobe i bivaju usluženi, nakon još pet minuta dolazi još jedna obitelj i preuzeta im je narudžba. Nakon što smo se digli od stola odmah je osoblje išlo samo posložiti stolice. Ne mogu reći da je osoblje neprofesionalno, ali je izrazito bezobrazno i vrijeđajuće.

Nikola

Objavi komentar