Pećina "Pečovje"

Pećina Pečovje (negdje se još koriste i nazivi Komušareva pećina, Mačja glava i Konjska glava) nalazi se na obroncima Medvednice iznad naselja Vidovec. Može se vidjeti iz smjera grada (posebice Dubrave). Općenito ovo područje oko uzvisine Pečovje i Oštrec je stjenovito s nemalim brojem stijena i pećinica s obije, istočne i zapadne, strane. Ove stijene i pećinice može se najbolje proći ako se ide planinarskom stazom 56 koja, na žalost, nije markirana!Osobne fotografije


Samo jedna od stijena na Pečovju:


Samo jedna od vrtača na Oštrecu:


Pećinica na Pečovju (zapadna strana):


Netko se malo našalio pa stavio patuljčeka:


Pećina Pečovje iz Vidovca:
Pećina Pečovje

Pećina Pečovje gledano sa staze 25:
Pećina Pečovje


Nema komentara:

Objavi komentar