Partizanski spomenik kod Hunjke

Partizanski spomenik kod "Hunjke" na kojemu piše sljedeće:
Danas 5. prosinca 1942. godine, šireći narodni ustanak, prodro je na Sljeme do Rauhove lugarnice I. bataljun Kalničkog partizanskog odreda na čelu sa štabom odreda tu nadomak okupiranom Zagrebu. Bataljon je izvršio nekoliko uspješnih akcija. O 20. godišnjici oslobođenja na Dan borca 5. srpnja 1963."

Osobne fotografije


Partizanski spomenik kod Hunjke:
Ploča na partizanskom spomeniku

Ploča na partizanskom spomeniku:
Partizanski spomenik kod Hunjke


Nema komentara:

Objavi komentar