Tepčina špica

Tepčina špica je danas vrh posve obrastao šumom na nadmorskoj visini od 636 m (barem tako kažu karte, dok je na informativnoj planinarskoj tabli koja se nalazi na samoj špici napisana nešto veća brojka).

Tu se nalaze ostaci srednjovjekovne utvrde. Obuhvaćaju izduženu zaravan danas prekrivenu gustom šumom. Na jugozapadnome i jugoistočnome dijelu platoa nalaze se povišeni dijelovi na kojima se u šikari i u šumi naziru neznatni ostaci temelja zida nepoznate utvrde za koju narod priča da se nekada zvala Karivaroš, prema istoimenu selu koje se nalazi u podnožju brežuljka. U jugozapadnome dijelu zaravni nalaze se ostaci temelja kamene poligonalne kule (promjera 15 metara) i zemljanog nasipa dužine oko 30 metara. S obzirom na ostatke ruševina, pretpostavlja se da je utvrda imala zidanu glavnu obrambenu kulu koja je bila dodatno utvrđena drvenim palisadama.

Ovaj vrh se nalazi na samom kraju planinarske staze 63 koja vodi iz Laza Stubičkog. Nešto dalje ispod Tepčine špice staza 63 završava na velikom sjecištu sa stazom 33 i 34.Osobne fotografije


Planinarska informativna tabla:


Kameni nanos na Tepčinoj špici:

Nema komentara:

Objavi komentar